HELLO

Легенда

Проекти на АПИ

          Магистрала/ път

Проекти на НКЖИ

          Железопътни линии

     Интермодален терминал

Проекти на ДППИ

   Радарна и комуникационна кула

  Комуникационна кула

  Брегови/ речен център

Схема на метрото в София Трансевропейска транспортна мрежа